Leishmanios hos hund

Förekomst

Fjärilsmyggor (sandmyggor, sandflies) finns i södra Europa. Dessa myggor sprider, via stick, leishmanios, en allvarlig parasitsjukdom, till hund och människa. Leishmanios förekommer normalt inte i Sverige men infektionen har påvisats hos adopterade hundar från Sydeuropa och hos svenska hundar som varit i Sydeuropeiska länder.

Symtom

Leishmanios hos hund leder nästan alltid till allvarlig systemsjukdom och död. Flera olika symtom kan ses, bland annat kraftiga, livshotande blödningar från nos, smärtsamma led- och muskelförändringar, avmagring, anemi, lever- och njurskador och hudsår. Immunförsvaret blir också nedsatt.

Inkubationstiden kan vara i flera år. En hund som skall importeras till Sverige kan alltså verka helt frisk vid en besiktning, trots att den bär på en kronisk infektion och kommer att utveckla sjukdomssymtom senare i livet.

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa och ofta krävs flera provtagningar innan man säkert kan säga att hunden är infekterad.

Behandling

Det finns ingen behandling som är 100%-igt effektiv när det gäller att eliminera leishmaniaparasiter från hunden. Ofta rekommenderas avlivning av en smittad hund.

Förebyggande behandling för resande hundar

Parasiten sprids av en skymnings- och nattaktiv fjärilmygga varför du bör undvika att rasta hunden kvällar och nätter. Använd också gärna myggnät. Scalibor® vet. har dokumenterad effekt mot fjärilmyggor.