Tips för familjen

Borrelia och TBE hos människa

Den viktigaste reservoaren för både Borrelia-bakterier och TBE-virus i Sverige är smågnagare och näbbmöss. Den viktigaste vektorn är Ixodes ricinus, åtminstone vad vi vet nu. Borrelia-bakterier är funna i alla populationer av fästingar som man undersökt och förmodligen är de ständiga följeslagare till fästingarna. Det är viktigt att inleda behandling med antibiotika i ett tidigt skede. TBE (Tick-Borne Encephalitis) är ett virus som orsakar fästingöverförd hjärninflammation. Även om det inträffar betydligt färre sjukdomsfall av TBE jämfört med borrelios bland människor, kan sjukdomsförloppet vara synnerligen svårartat och ibland dödligt, speciellt för äldre personer som infekterats.

Är du och din familj vaccinerade mot TBE?

Det finns vaccin som förebygger TBE hos oss människor. Däremot finns det idag inget vaccin mot borrelios. Kontakta din vårdcentral eller husläkare för mer information om vaccinering.

Så undersöker du dig och hunden

Vistas du i fästingrik terräng bör du ha heltäckande kläder, stövlar med byxorna antingen nedstuckna i strumporna eller fastsatta utanpå stövlarna med hjälp av gummiband. Ha gärna ljusa kläder, så syns fästingarna bättre. Du bör inspektera kroppen noga på kvällen efter att du vistats i fästingrik terräng. Fästingar ska avlägsnas så snart som möjligt. Sök regelbundet igenom hundens päls och plocka bort fästingar som sitter fast liksom de som eventuellt kryper omkring. För att förhindra fästingburen smitta är det viktigt att fästingar plockas bort så snabbt som möjligt. Använd gärna en fästingplockare eller en finspetsig pincett. Greppa så nära huden som möjligt och dra sedan fästingen rakt ut, utan att vrida. Många har erfarit att det är näst intill omöjligt att få hunden helt fästingfri genom manuell plockning. Det finns idag bättre alternativ om du vill skydda din hund mot fästingangrepp och fästingburna infektioner. Scalibor® vet. fästinghalsband skyddar hunden mot bl a fästingar under 5-6 månader. Scalibor® vet. är ett receptfritt läkemedel och finns på apoteken.

Fästingar på människa

Fästingar trivs inte särskilt bra på den hårlösa människokroppen. De brukar därför ta lång tid på sig innan de sätter sig fast. Fästingarna sitter fast i mellan 2-13 dagar, beroende på vilket stadium och var de sitter. Tre livsstadier suger blod, nämligen larv, nymf och vuxen hona.