FAQ

Halsbandet bör tas av innan hunden ska simma eller bada även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet. Hunden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter att man satt på halsbandet.

Den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer.

Scalibor® vet. är inte vattenlösligt, utan löser sig i den fettfilm som täcker huden. Den fästing- och myggskyddande effekten påverkas därför inte om hunden är i vatten. Det innebär att hunden kan ta dagliga simturer utan att effekten försämras. Det rekommenderas dock att halsbandet tas av innan bad eller simtur. Hunden ska avhållas från bad under de första 5 dagarna efter att halsbandet har satts på.

Den aktiva substansen fungerar genom att den sprider sig i den fettfilm som täcker huden och pälsen. Genom schamponering avlägsnas fettet och därmed också den skyddande effekten. Om hunden av någon anledning måste schamponeras bör halsbandet tas av. Man bör vänta ett par dagar efter schamponeringen innan halsbandet sätts på igen. Det gör att fettfilmen på huden hinner återbildas. Full effekt återfås efter ca en vecka.

Djurägaren ska kontakta veterinär även om säkerhetsmarginalen är relativt stor. Det kan förekomma fall med förgiftningssymtom om en hund äter upp ett halsband. Påverkan på centrala nervsystemet såsom salivering, vinglighet, stelhet och skakningar har noterats. Symtomen avklingar som regel utan behandling inom 48 timmar.

Normal kontakt och ”gosande” med hundar som bär Scalibor® vet. är inga problem. Men tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Små barn ska inte tillåtas att ha långvarig intensiv kontakt, t ex sova, med en hund som bär halsbandet. Liknande rekommendationer finns angivna för samtliga läkemedel med motsvarande indikation.

Som vid all användning av läkemedel finns det risk för att biverkningar kan uppträda. Frekvensen är dock mycket låg.

De biverkningar som kan ses är avgränsade hudskador, lokal inflammation i huden med rodnad, klåda och håravfall. I ytterst sällsynta fall har neurologiska symtom som darrningar och slöhet observerats. Om biverkningar inträffar ska halsbandet tas av och hunden schamponeras för att avlägsna den aktiva substansen. Symtomen klingar vanligtvis av inom 48 timmar. Biverkningar bör beskrivas för en veterinär som kan rapportera det inträffade, alternativt kan du kontakta MSD Animal Health.

För att minska risken för reaktioner i huden, rekommenderas att man väntar några dagar med att sätta på halsbandet om hunden är nytrimmad och/eller schamponerad.

Hundar som lever tillsammans med katter kan behandlas med Scalibor® vet. Katter är generellt känsliga för deltametrin (den aktiva substansen i halsbandet) och man bör därför se till att katten inte slickar intensivt på hunden. Läkemedlet är inte registrerat för annat djurslag än för hund.

Den aktiva substansen deltametrin är jämnt fördelad i halsbandet. Substansen avges kontinuerligt i små doser genom friktionen som uppstår då halsbandet glider runt hundens hals. Substansen löser sig i fettfilmen som täcker hudytan och pälshåren och utgör därigenom ett effektivt skydd. Det är viktigt att halsbandet spänns så att det tillåts rotera runt hundens hals och man bör regelbundet kontrollera att halsbandet kan rotera fritt. Halsbandet kan behöva justeras under behandlingstiden och man kan själv hjälpa till att frigöra den aktiva substansen genom att snurra halsbandet några varv ett par gånger i veckan. Halsbandet ska vara applicerat på hunden under hela behandlingstiden (5-6 månader) för att bibehålla skyddet i fettfilmen. Halsbandet kan dock tillfälligt tas av under del av dag, utan att effekten påverkas negativt. Scalibor® vet. hindrar inte fästingar att kortvarigt krypa på hunden. Det finns inga fästingmedel som ger ett 100-procentigt skydd mot fästingar.

Ytstrukturen på Scalibor® vet. fästinghalsband kan variera något mellan olika tillverkningssatser. I vissa fall kan halsbandet kännas torrt, oelastiskt och/eller ”mjöligt”. Dessa förändringar påverkar dock inte effekten. Om halsbandet är mjöligt kan man ta en fuktig trasa och torka av det innan man sätter det på hunden.

Det finns inga restriktioner att använda Scalibor® vet. fästinghalsband till sin hund för gravida hundägare. Det man ska tänka på, och det gäller även ”icke gravida”, är att undvika långvarig nära kontakt – t ex att sova i direkt kontakt med hunden hela natten. En god regel är att tvätta händerna med tvål och vatten efter applicering av halsbandet.

Halsbandet kan användas under dräktighet och digivning.

Det finns inga rapporter som tyder på att det finns specifika raser som skulle vara känsligare än andra. Den enda begränsningen är hundens halsomfång. Det längsta halsbandet mäter 65 cm och det kan i undantagsfall vara för kort för att appliceras på en hund med mycket stort halsomfång.