Så använder du Scalibor

Scalibor® vet. sätts på hunden som ett vanligt halsband enligt bilderna. Dra inte åt för hårt. Klipp bort eventuellt överflödig längd utöver 5 cm. Justering av halsbandets spänning kan behöva göras efter 1-2 veckor. Ta för vana att själv snurra halsbandet några varv under behandlingstiden.Tvätta händerna efteråt.

Scalibor® vet. ska inte användas:

  • till hundar med hudskador (sår, eksem m m).
  • till valpar yngre än 7 veckor
  • till djur med känd pyretroidöverkänslighet (den aktiva substansen i Scalibor® vet. tillhör en kemisk grupp som kallas pyretroider).
  • Katter ska inte behandlas med Scalibor® vet.
  • Scalibor® vet. ska inte användas tillsammans med medel som innehåller organiska fosforföreningar mot utvärtes parasiter.
  • Läs alltid bipacksedeln som medföljer förpackningen.