Inför utlandsresan

I samband med utlandsresor med hund är det särskilt viktigt att undvika att hunden blir angripen av ohyra. Den bruna hundfästingen, som finns i södra och mellersta Europa, trivs också bra i svenskt inomhusklimat. Där kan den föröka sig i massor och vara svår att utrota. Flera fästingarter som förekommer i södra och mellersta Europa, men inte i Sverige, kan också sprida allvarliga och dödliga smittämnen till hundar. Exempel på sådana smittämnen är parasiterna Babesia canis och Hepatozoon canis samt bakterien Anaplasma canis. Andra parasiter, som Leishmania och hjärtmask, sprids av fjärilmyggor (sandmyggor) respektive stickmyggor som förekommer i varmare klimat. Alla dessa infektioner ger upphov till allvarliga sjukdomssymptom hos smittade hundar och kan vara svåra att diagnostisera och behandla. Det är inte alltid säkert att insatt behandling kan rädda hunden. Därför är det mycket viktigt att hundar som ska resa söderut skyddas mot fästingar och myggor, t ex med Scalibor® vet. fästinghalsband och att du undviker att rasta din hund när myggorna är som mest aktiva (gryning och skymning) eller i områden med mycket fästingar.