Sekretess

Intervet AB Integritetsmeddelande

Gäller från och med september 2007

Senast uppdaterat: augusti 2008

Intervet AB Corporation har som integritetsmål för våra webbplatser att bygga upp besökarnas förtroende och tillit genom att förespråka användandet av korrekt informationshantering. Det är viktigt för oss att din personliga information skyddas. Detta Integritetsmeddelande har skapats för att bättre kunna skydda din integritet. Det här meddelandet beskriver vilken typ av personlig information som vi samlar in, hur vi använder den, hur vi skyddar den och vilka alternativ som står till ditt förfogande när det gäller hur informationen används.

Intervet AB följer EU:s ramavtal “Safe Harbor” som utverkats av Näringsdepartementet och gäller för insamling, användning och sparande av data från den Europeiska Unionen.

Personlig information

Information som vi samlar in från besökare

Besökare kan gå till alla våra webbplatsers hemsidor och granska vissa delar av webbplatserna, utan att avslöja någon personlig information, inklusive e-postadress. Däremot spårar vi information som vi får från din webbläsare, inklusive vilken webbplats du kom från (känt som referens-URL), vilken typ av webbläsare du använder, tid och datum för ditt besök och annan information som inte identifierar dig personligen. På vissa av våra webbplatser måste du registrera dig för att få tillgång till delar av innehållet.

Dessutom samlar vi in information om din dator som automatiskt samlas in av vår webbserver, såsom din IP-adress och ditt domännamn. Vi kan komma att använda information om webbservrar och webbläsare för att individuellt anpassa våra erbjudanden och det vi presenterar för dig, om du lämnar din personliga information till oss.

Information som vi samlar in då du registrerar dig

Besökare som registrerar sig för tjänster på vissa webbplatser ombes ange personlig information, inklusive kontaktinformation såsom namn, adress, e-postadress, liksom känsliga uppgifter som kreditkortsnummer och annan personlig information som kön och ålder. I vissa fall kan vi komma att be dig lämna alternativ kontaktinformation där du ger oss namn och telefonnummer för en annan familjemedlem eller bekant som kan kontaktas i samband med olika tjänster. Vi anger tydligt på registreringssidan vilka uppgifter som krävs för registrering och vilka uppgifter som det är frivilligt att lämna. Våra webbplatser ber om besökarens medgivande innan personlig information samlas in. Om du är läkare eller annan typ av sjukvårdare och registrerar dig på en av våra webbplatser, kommer vi även att be om professionell information såsom arbetskontaktinformation.

Information från utomstående källor

Vi kan även komma att samla in information om läkare eller annan sjukvårdspersonal som registrerar sig på våra webbplatser från andra utomstående källor, för att kunna kontrollera yrkesstatus och identitet. I vissa fall kommer vi, då vi ber kunder om känslig information som kreditkortsinformation för hantering av en beställning, att kontakta finansiella organisationer eller kreditorganisationer, för att bekräfta kundens kreditkortsinformation.

Vi kan ibland komma att utöka våra befintliga användardatabaser med lagligen införskaffad information från tredje parter. En del av denna information kan vara personligen identifierbar, såsom statlig adressändringsinformation.

Övrig information

Vi samlar även in information som du frivilligt anger på våra webbplatser, såsom demografisk information, hälsoinformation genom svar på enkäter eller frågor, samt information som du lämnar genom att använda sökfunktioner och andra typer av feedback. Vi erbjuder till exempel hälsoundersökningsverktyg på vissa av våra webbplatser, som ställer frågor för att kunna erbjuda självundersökningsinformation, t.ex. om olika typer av allergier.

Vi kan även komma att be dig ange annan information, såsom e-postadress, om du vill ta del av ytterligare tjänster eller information, eller för att behandla klagomål och problem.

Vi samlar även in icke-personlig information med hjälp av spårningstekniker som cookies och Internet-taggar.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Intervet AB. Vi ber dig observera att Intervet AB inte ansvarar för integritetspraxis på sådana andra webbplatser.

Vi rekommenderar att du är uppmärksam på när du lämnar våra webbplatser och att du läser igenom integritetsmeddelandet på varje webbplats som samlar in personlig information.

Detta Integritetsmeddelande gäller enbart för information insamlad via våra webbplatser.

Hur informationen används och delas

Sammanställda data

Vi samlar in sammanställda data om besökare på våra webbplatser för utveckling av produkter och tjänster, och för att kunna förbättra våra webbplatser. Vi använder även dessa data för marknadsanalys. Vi kan komma att erbjuda tredje parter information från våra webbplatser i sammanställd form, med personlig information (inklusive e-postadresser) avlägsnad. Vi sammanställer information från många olika register och avlägsnar alla data som skulle kunna användas för att identifiera individer, innan informationen används.

Marknadsföring

Vi använder den personliga information du lämnar, inklusive e-postadress, för att ge dig information, produkter eller tjänster du begärt, liksom för att ge dig tillgång till ditt registrerade konto.

Vi använder den personliga information du lämnar, inklusive e-postadress, enbart för sådant som överensstämmer med syftet för vilket du lämnade informationen, såsom registrering för tjänster, mottagande av specialerbjudanden eller nyhetsbrev, inköp av produkter, besvarande av enkäter och frågor, osv. På vissa webbplatser samlar vi in information om ålder, för att säkerställa att vi inte samlar in information direkt från barn under 13 år. Vi kan komma att rikta in vår marknadsföring och våra hälsovårdsrelaterade meddelanden grundat på den information vi får från dig. Till exempel kan en användare som vi vet är man komma att få information om produkter speciellt för män som en kvinnlig användare inte kommer att se, eller en användare som vi vet arbetar inom hälsovården och behandlar allergier, kan få information om nya allergibehandlingar. Vi kan komma att sända information till dig som vi tror du kan ha nytta av, inklusive information om produkter från Intervet AB.

Vi kan också komma att anpassa våra webbplatser baserat på dina intresseområden. Du kan t.ex. komma att se olika artiklar på olika platser på vår webbplats, baserat på information som du givit oss, eller information som vi erhållit genom att granska dina tidigare besök, eller som vi erhållit som ett resultat av dina mellanhavanden med tredje parter som delar med sig av information till oss.

Då våra webbplatser publicerar vittnesmål från personer som visar deras personliga information, visas denna information med deras samtycke. Om du använder en anslagstavla, såsom annonser om varor till salu, eller liknande öppna forum på Intervet AB webbplatser, bör du vara medveten om att alla personligen identifierbara uppgifter du anger kan läsas, insamlas eller användas av andra användare i dessa forum, samt kan användas för att skicka oombedda meddelanden till dig. Vi ansvarar inte för personligen identifierbar information som du väljer att avslöja i dessa forum.

Vi varken säljer, delar med oss av eller hyr ut din personliga information (inklusive e-postadress) till tredje parter för marknadsföring eller annan användning eller använder den på andra sätt än vad som anges i detta Integritetsmeddelande.

Vi delar personlig information (inklusive e-postadress) med tredje parter som utför vissa arbetsuppgifter för oss, såsom kreditkortsbehandlare, sändningsagenturer och leverantörer av webbtjänster och e-posttjänster, uteslutande för att utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Ibland kan du komma att direkt lämna personlig information till tredje parter som arbetar å Intervet AB vägnar. Tredje parter kan till exempel komma att administrera eller insamla personlig information via webbplatser med Intervet AB varumärke, som samlar in kontaktinformation för att förse dig med specifika tjänster eller produkter som du begärt från Intervet AB. Sådana tredje parter, som arbetar å Intervet AB vägnar, måste skriftligen samtycka till att följa Intervet AB integritetskrav.

Vi avslöjar också din personliga information för våra produktutvecklingspartner på utvalda webbplatser.

Klagomål

Om du kontaktar oss med klagomål rörande en produkt, tjänst eller ett visst förfarande, kan vi komma att kontakta dig för uppföljningsinformation och avslöja ditt klagomål för specifika personer inom företaget som ansvarar för hanteringen av ditt klagomål.

Berätta för en vän eller e-posta en vän

Om du väljer att använda vår referensfunktion för att berätta för en vän om en av Intervet AB webbplatser eller produkter, kommer vår webbplats att be om din väns namn och e-postadress, liksom din personliga information, inklusive din e-postadress. Formuläret skickas automatiskt och vid ett enda tillfälle i ett e-postmeddelande till din vän för att bjuda in honom/henne att besöka webbplatsen. Vi använder eller sparar inte den här informationen annat än för att sända denna inbjudan.

Användning av cookies och Internet-taggar

Intervet ABs webbplatser använder sig av cookies och annan teknik för att hålla reda på dina mellanhavanden med våra webbplatser. Din webbläsare kan ställas in så att du kan kontrollera huruvida du accepterar cookies, stoppar cookies eller får ett meddelande varje gång en cookie skickas. Om du lämnat personlig information, såsom e-postadress eller användarnamn, kan vi komma att införliva en del av denna information i en cookie, så att vi känner igen dig och minns dina val när du återvänder till webbplatsen. Cookies kan inte i sig användas för att utröna en specifik användares identitet.

För vissa internetfunktioner kan vi komma att använda Internet-taggar (även kallade action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs eller 1-by-1 GIFs) tillsammans med cookies på denna webbplats och vi kan komma att använda dessa taggar via en tredje annonseringspartner. Dessa taggar placeras både i onlineannonser som leder användare till webbplatsen, och på olika sidor på webbplatsen. Vi använder oss av den här tekniken för att mäta besökares respons på våra webbplatser och effekten av våra annonskampanjer (inklusive hur många gånger en sida öppnas och vilken information som konsulteras). Tredje-parts-partnern kan få möjlighet att samla in anonyma sammanställda data rörande besökare på andra webbplatser genom dessa Internet-taggar/cookies. Vi vill försäkra dig om att vi INTE samlar in eller försöker få tag i personlig information rörande våra besökare, såsom namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer, med hjälp av dessa taggar och cookies.

Cookies och Internet-taggar används för viss e-postmarknadsföring eller i samband med sådan kommunikation, för att kunna spåra huruvida ett erbjudande lästes av en e-postmottagare eller någon till vilken e-postmeddelandet vidarebefordrades. Dessa cookies eller Internet-taggar är inte länkade till din personliga information.

Användning av IP-adresser

En Internet Protocol (IP)-adress är en sifferserie som automatiskt tilldelas din dator varje gång du loggar in till din Internettjänst (ISP), din organisations lokala nätverk (LAN) eller ett stort nätverk (WAN). Webbservrar identifierar automatiskt din dator genom den IP-adress den tilldelas under din onlinesession.

Intervet AB samlar in IP-adresser för systemadministration och för att granska användningen av vår webbplats. Vi länkar i allmänhet inte en användares IP-adress till dennes personliga information (inklusive e-post-adress), vilket innebär att användarens alla sessioner kommer att registreras, men användaren förblir anonym för oss. Däremot kan vi komma att använda IP-adresser för att identifiera användare av vår webbplats om vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla webbplatsens användarvillkor, eller för att skydda vår tjänst, vår webbplats eller andra användare.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personliga information, inklusive e-postadress, där det krävs enligt lag och där vi anser att avslöjande är nödvändigt för att kunna skydda våra rättigheter och/eller efterleva juridiska bestämmelser, domstolsorder, eller processer rörande vår(a) webbplats(er).

När det gäller företagstransaktioner, såsom avyttring, fusion, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i händelse av konkurs, ber vi dig läsa avsnittet “Ändringar i detta integritetsmeddelande” om hur du kommer att meddelas vid sådana händelser.

Alternativ och tillgång

Kommunikation

Du kan komma att få e-postmeddelanden (obligatoriska tjänsterelaterade e-postmeddelanden, frivilliga nyhetsbrev och frivilliga reklamerbjudanden) eller få utskick som är ett resultat av den information du lämnat till oss via våra webbplatser.

Du kan anmäla dig för att få dessa meddelanden på produktwebbplatserna, eller kan komma att automatiskt få vissa meddelande på grund av en transaktion.

Alternativ/Opt-out

Om du önskar OPT-OUT, dvs. att avstå från våra frivilliga nyhetsbrev eller reklammeddelanden via e-post, kan du besöka den/de webbplats(er) där du lämnade din personliga information och upphäva prenumerationen, uppdatera din onlineprofil eller se anvisningarna för att upphäva prenumerationen i ett e-postmeddelande. Obligatoriska tjänsterelaterade e-postmeddelanden innehåller inte alternativet att upphäva prenumeration eftersom de inte utgör marknadsföring. Om du har problem med att upphäva prenumeration på frivilliga nyhetsbrev eller reklammeddelanden, kan du kontakta oss så vidarebefordrar vi din begäran till lämplig affärsenhet. Se avsnittet “Kontakta oss” i det här integritetsmeddelandet för mer information.

Tillgång till personlig information

Du kan få tillgång till din personliga information, inklusive e-postadress, som insamlats via våra webbplatser. För att se din personliga information och korrigera, radera felaktigheter eller uppdatera, skall du gå till den webbplats där du registrerade dig och logga in till ditt konto, för att se eller uppdatera din personliga information online. Om du valt att ingå i en katalog på en av Intervet ABs webbplatser, kan du också ta bort ditt namn från katalogen genom att uppdatera inställningarna i ditt onlinekonto. Om du har svårigheter att komma åt din personliga information på ditt konto, kan du kontakta oss, så vidarebefordrar vi din begäran till lämplig affärsenhet. De kommer att svara på din begäran inom 10 – 20 vardagar. Se avsnittet “Kontakta oss” i det här integritetsmeddelandet för mer information.

Säkerhet och efterlevnad

Säkerhetsåtgärder

Vi använder oss av rimliga och lämpliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information (inklusive e-postadress) från förlust, missbruk och ändring. Vi använder oss av krypterad insamling och överföring av data när vi samlar in känslig personlig information, såsom kreditkorts- och kontoinformation där sådana uppgifter krävs för användande av tjänster på en webbplats.

Personlig information och barn

Vi samlar aldrig medvetet in personlig information från personer under 13 års ålder.

Ändringar i detta Integritetsmeddelande

Om vi beslutar att utföra väsentliga ändringar (inklusive ändringar av vår e-posthantering) i detta Integritetsmeddelande, kommer vi att ange dessa ändringar i detta Meddelande som finns tillgängligt på webbplatsens hemsida, samt på andra platser som vi finner lämpligt, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder informationen och under vilka omständigheter vi eventuellt kan komma att avslöja informationen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta Meddelande, så vi ber dig att kontrollera det ofta. Mindre ändringar i detta Meddelande kan förekomma som inte påverkar användandet av din personliga information. Om vi utför väsentliga ändringar i detta Meddelande, kommer vi att meddela dig om detta här, via ett meddelande på vår hemsida och/eller via e-postmeddelande.

Kontakta oss

Om du önskar OPT-OUT, dvs. att avstå från våra frivilliga meddelanden eller reklammeddelanden, eller om du vill komma åt din personliga information (inklusive din e-postadress) som insamlats via en webbplats, kan du besöka den/de webbplats(er) där du lämnade den personliga informationen och upphäva en prenumeration, uppdatera din onlineprofil eller se anvisningarna för att upphäva prenumeration i ett e-postmeddelande. Om du har svårigheter med opt-out, dvs. att avstå från meddelanden, eller svårigheter att komma åt din personliga information på ditt konto, kan du kontakta Global Privacy Office, så vidarebefordrar vi din begäran till lämplig affärsenhet.

Om du har frågor eller problem rörande detta Integritetsmeddelande, kan du kontakta oss på:

Intervet AB
Box 7121
192 07
Sollentuna
eller via e-post på Privacy Office Merck
eller ringa oss på 1-800-453-1298.

Ordförklaringar

Sammanställd information

Den statistiska information som kan komma att samlas in av en webbplats eller annan källa och som inte är personligen identifierbar. Exempel på sammanställd information innefattar, men är inte begränsat till, demografiska uppgifter, domännamn och webbplatstrafik.

Webbläsare

Ett navigeringsprogram som används på en kunds dator för att se webbsidor på Internet. Exempel på webbläsare är Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer.

Barn

Enligt den amerikanska lagen om barns integritetsskydd online från 1998 (U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) som gäller personlig information som samlas in från barn på webbplatser, räknas en person under tretton (13) års ålder som ett barn.

Cookie

En liten textfil med information som vissa webbplatser planterar på en användares hårddisk under användarens besök på webbplatsen. Cookies kan innehålla information som användar-ID, användarpreferenser, arkiv med varukorgsinformation, m.m. Cookies kan innehålla personlig information.

E-post

Förkortning för elektronisk post. Meddelanden skickade från en person till en annan via dator. E-post kan även sändas automatiskt till ett stort antal adresser.

Kryptering

Sammanblandning av data i en privat kod, för att säkerställa säker överföring.

Hemsida

Första sidan på en webbplats. Också den webbplats som automatiskt laddas varje gång du startar din webbläsare.

Hyperlänk

En hyperlänk är en länk som leder till en annan webbsida eller webbplats om man klickar på den. En länk är en sammanlänkning av två förankringar. Då man klickar på en förankring förs man till den sammanlänkade förankringen. Dessa kan finnas inom samma dokument/sida eller i två helt skilda dokument.

Internet Protocol (IP)-adress

En sifferserie som översätts till ett domännamn (t.ex. progressive.com). Adressen är en serie med fyra tal, skilda av punkter (t.ex. 111.22.3.444) och används för att representera en dator eller en annan enhet på Internet.

Opt-In

Alternativet ger konsumenten fullständig kontroll över insamling och spridning av hans/hennes personliga information. En webbplats som erbjuder detta alternativ anger att man inte kommer att samla in eller spåra personlig information rörande konsumenten om han/hon inte medvetet lämnar denna information och samtycker till att informationen samlas in och används. Företaget måste erhålla konsumentens tillstånd innan man samlar in eller använder informationen.

Opt-out

Ett alternativ som konsumenten aktivt måste välja för att hindra att personlig information används av en viss webbplats eller avslöjas för tredje parter. I allmänhet ombes konsumenten att välja alternativet att avböja, för att hindra värden från att använda hans/hennes information.

Personlig information

Information som kan spåras tillbaka till en specifik individuell användare, t.ex. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Personliga användarpreferenser som spåras av en webbplats via en cookie anses också som personligen identifierbara om de sammanlänkas med annan personlig information som användaren angett. (Jämför med sammanställd information.) Striktare villkor och lagar gäller för känslig personlig information, såsom hälsorelaterad information, kreditkortsnummer och personnummer.

Integritetsmeddelande

Meddelande på en webbplats om vilken typ av personlig information som samlas in av webbplatsen, hur den används, vem den delas med och alternativ för att kunna kontrollera hur informationen används.

Tredje part

En person eller organisation som inte ingår i Intervet AB.

Internet-tagg

En liten bild på en HTML-sida, med dimensionen 1 pixel. Eftersom den är så liten är den osynlig, men den används för att vidarebefordra information anonymt till tredje parters webbplatser. Används mest av annonsörer.

Webbplats

En samling sidor eller filer på Internet som är sammanlänkade och drivs av ett företag, en organisation eller en individ.