Mer om fästingskydd

Hur undviker man fästingar?

fästingarDin hund kan få fästingar oavsett hur försiktig man än är. Det är naturligtvis bäst, men praktiskt omöjligt, att undvika att hunden vistas i högt gräs, skogsområden och buskage. Om du bor i ett fästingtätt område kan du något begränsa fästingförekomsten genom att klippa gräset kort, använda kompost eller med hjälp av flis skapa vegetationsfria barriärer på åtminstone några meter mellan din trädgård och omgivande vegetation. Kontrollera alltid både dig själv och din hund efter att ni vistats i områden där det kan finnas fästingar. Ha om möjligt långbyxor och stövlar när du vistas i dessa miljöer.

 

Hur kontrollerar man om hunden har fästingar?

Det finns ingen enkel väg för att snabbt hitta fästingar hos en hund. De kan ha haft lång tid på sig att borra sig ned i pälsen och fästa i huden. Fästingar är dessutom mycket små innan de börjar suga blod. De är därför lätta att missa om man inte gör en noggrann undersökning av hela hundens päls. När de väl börjat suga blod blir de större och därmed också lättare att upptäcka. Bäst är naturligtvis om man kan upptäcka dem när de kryper och ta bort fästingarna innan de satt sig fast.

Hur tar man bort en fästing från hunden?

Om fästingen ännu inte satt sig fast är det enklast att bara plocka bort den från hunden. Var noga med att döda den så att den inte kan hitta ett nytt offer. Om fästingen satt sig fast och/eller börjat suga blod måste man vara försiktig när man tar bort den. Kläm eller smörj inte bakkroppen. Använd finspetsig pincett eller fästingborttagare för att försiktigt greppa fästingen så nära huden som möjligt. Dra därefter rakt ut. Tvätta såret med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.

gräs med bock